Popkoor Care For Music

Het popkoor uit de regio Berkelland

Derde Berkellandkorendag smaakt naar meer

zondag18 sep 2016

Passanten keken verrast op en hielden even stil. Er 'waaiden' zaterdagmiddag om kwart over twee zomaar zangstemmen uit de monden van zo'n veertig personen over het Kerkplein. Wat blijkt. Popkoor Care for Music is voor de ingang van het VVV kantoor aan het 'inzingen'. Over een kwartier prijkte er een optreden van het koor in de naastgelegen Dorpskerk op het programma.

Door Jan Hendriksen, AN

Zaterdagmiddag 17 september hebben ruim 500 zangers en zangeressen van zeventien Berkellandse koren zich van hun beste kant laten horen. Zij verzorgden tijdens de Berkellandkorendag in vier kerken in Berkelland (De Joriskerk in Borculo, De Oude MattheĆ¼s in Eibergen, De Grote Kerk in Neede en de Dorpskerk in Ruurlo) 32 miniconcerten van elk een klein half uur. Een veelheid aan liederen en genres werden ten gehore gebracht en door het talrijke publiek zeer gewaardeerd. In Ruurlo opende het Borculo's Mannenkoor met een 'miniconcert' de korendag gevolgd door een optreden Animo uit Eibergen en van het gemengd gezelligheidskoor Schouder aan Schouder uit Ruurlo. Schouder aan Schouder nam als enige van de vier koren die Ruurlo telt aan de korendag deel. Schouder aan Schouder viert volgend voorjaar haar eerste lustrum en staat onder leiding dirigente Rianne Legebeke. In korte tijd is het 45 leden tellende koor naar een hoog nieuw geklommen en zingt liedjes die 'lekker in het gehoor liggen'. Het genre omvat nummers van de jaren zestig van de vorige eeuw tot heden. Zaterdag opende het koor haar optreden met het nummer 'Liefde brengt de ommekeer' van Paul de Leeuw gevolgd door 'Stay with me till the morning' van Vicky Brown. In totaal was er ruime voor zeven nummers. Schouder aan Schouder besloot met het nummer 'Butterfly' van Danyel Gerard om vervolgens door te reizen naar Borculo voor het tweede optreden.


Verrassend

Verrassend was vervolgens het optreden van popkoor Care for Music die als uitvalsbasis Eibergen heeft. Care for Music is de naam van het popkoor dat in 2005 ontstaan is uit de cursus Popkoor van de voormalige regionale muziekschool De Triangel. De leden komen uit de gehele gemeente Berkelland en zelfs van daarbuiten. Globaal genomen varieert de leeftijd van de leden tussen de achttien en 65 jaar die graag popmuziek zingen. Nederlands- of anderstalig, als het maar popmuziek is. Het repertoire bestaat uit nummers die door koorleden en de dirigente Daphne Luth aangedragen worden. Het koor wordt begeleid door een combo. In Ruurlo traden verder Primavera uit Borculo, het Algemeen Gemengd Koor uit Borculo en het Seniorenkoor Stem en Klank uit Eibergen op.


Tevredenheid

De organisatie van de derde Berkellandse Korendag was ook dit jaar weer in handen van het Eibergs Mannenkoor (EMK) onder leiding van Tonni Wormgoor en Gerrit Groot Roessink. Het tweetal keek met tevredenheid terug op de middag. Wim Ruesink, dirigent van het EMK, was ook zeer te spreken over dit twee jaarlijks evenement: "Je hebt met de start van het nieuwe seizoen meteen een doel en voor de deelnemende koren is het een mooie gelegenheid om tussen de eigen optredens ook te luisteren naar de andere koren." De Berkellandkorendag krijgt over twee jaar dan ook zeker een vervolg, zo verklaarde Tonni Wormgoor na afloop.


Deelnemende koren

De deelnemende koren waren: Akkoord (Beltrum), Algemeen Gemengd Koor (Borculo), Arbeiderszangvereniging De Vrije Stem (Borculo), Borculo's Mannenkoor, Chr. Gemengde Zangvereniging Comt nu met Sangh (Gelselaar), Chr. Gemengde Zangvereniging De Lofstem (Geesteren) Christelijk Koor Jubilate (Neede), Dameskoor Timeless (Haarlo), Eibergs Mannenkoor, Gemengd Gezelligheidskoor Schouder aan Schouder (Ruurlo), Gemengde zangvereniging Bel Canto (Eibergen), Mannenkoor Leedvermaak (Eibergen), Popkoor Care for Music (Eibergen), Primavera (Borculo), Seniorenkoor Stem en Klank (Eibergen), Tranen met Tuiten (Neede) en Vocal Group Animo (Eibergen).

Berkelland korendag 22 september 2012

TC Tubantia schreef het volgende:

Honderden zangers laten van zich horen op eerste Berkellandkorendag

 

EIBERGEN/NEEDE/BORCULO –  Je hebt ze piepjong of met zangers op leeftijd, met een sereen repertoire of vrolijk swingend, met heel veel leden of juist als kleine groep. Koren zijn er in alle soorten en maten, ook in Berkelland. Zaterdag presenteerden achttien zanggroepen uit de gemeente met in totaal zo'n zeshonderd zangers zich tijdens de eerste Berkellandkorendag. Die had op vier plekken tegelijk plaats: in de Oude Mattheüskerk in Eibergen, in de Grote Kerk in Neede, in de Joriskerk in Borculo en in de Dorpskerk in Ruurlo. De Berkellandkorendag is een idee uit de koker van het Eibergs Mannenkoor. „We wilden iets doen voor de koorzang in Berkeiland", schetst medeorganisator Gerrit Groot Roessink. „Het zingen in een koor onder de aandacht brengen, dat is het doel." Veel koren zouden graag nieuwe zangers of zangeressen welkom heten, weet hij. „In dat opzicht zijn we concurrenten van elkaar. De ledenaantallen lopen terug en de vergrijzing slaat toe.

 Maar vandaag speelt de concurrentie zeker geen rol. Dit is absoluut geen competitie. Het gaat om de koorzang, dat we ons met z'n allen in de kijker spelen." Er wordt veel gezongen in de gemeente Berkelland, dat ontdekte Groot Roessink tijdens de voorbereidingen voor de korendag. „Er zijn 30 tot 35 koren in de gemeente. Eerlijk gezegd was ik zelfverrast door de veelzijdigheid. Van sommige koren wist ik niet eens dat ze bestonden. Zoals het kinderkoor Sing a Song uit Ruurlo. Het popkoor Care for Music kende ik ook niet. Terwijl ze net als wij hier in Eibergen in de Huve repeteren."

 Care for Music deed graag mee aan de Berkellandkorendag. „Een eigen concert organiseren is veel meer rompslomp", zegt dirigente Daphne Luth. „Hier kun je jezelf presenteren en andere koren bezig zien, ook dat is leuk." „Het optreden geeft een doel aan het repeteren", meent zangeres Marja Ribbers. Wat het Eibergs Mannenkoor betreft is de Berkellandkorendag zeker voor herhaling vatbaar. „Misschien moeten we dit niet elk jaar doen, maar eens in de twee of drie jaar", aldus Groot Roessink. Of deze dag de koren inderdaad nieuwe leden oplevert? „Ik verwacht geen grote aantallen, maar het zou leuk zijn als een paar mensen over de streep worden getrokken." Wat het zingen in een koor de moeite waard maakt? Bohlien Kruithof van Care for Music weet het zeker: „Je wordt er zo vrolijk van ! " 

Optreden op Koninginnedag Borculo

BORCULO - Borculo kende na een oranjemarkt voor kinderen een open mic(rofoon)middag. Aanstormend talent werd hier terzijde gestaan door de inmiddels door de wol geverfde zangeressen Marieke Dollekamp en Merel Koman.


Foto : Care for Music in actie tijdens open micmiddag in het kader van de Borculose koninginnedagviering.                                                                       Foto Wouter Borre

Amusing Hengelo 4 juni 2011

Care for Music heeft op 4 juni deelgenomen aan Amusing Hengelo, een koren festival waarop zich meer dan 75 koren hebben gepresenteerd. 

Na het  gezamenlijke inzingen, met meer dan 900 mensen in het Rabotheater, ging het festival van start. Ons eerste optreden , op een wat meer buiten het centrum gelegen podium , verliep  goed. Het tweede optreden was wat minder, mede doordat het geluid verloren ging vanwege het verplaatsen van het binnen podium naar een buitenoptreden zonder podium.

Verder waren er veel collega popkoren en andere koren te zien , een festival om zeker nog eens te bezoeken en op te treden !

 Voor meer informatie zie www.amusing-hengelo.nl

Koffieconcert 27 juni 

TC Tubantia schreef op 28-06 het volgende:

Optreden "TIME" , de Klok Eibergen

in de TC Tubantia verscheen het volgende artikel :                                        05-10-2009                                                                         

Eibergen, zaal De Klok, zondagmiddag.

Concert door popkoor Care for Music o.l.v. Ina Sprick, m.m.v. Duo SoeT.

Care for Music in vorm, maar mist band

Zaal De Klok in Eibergen vormde het decor voor het derde optreden van popkoor Care for Music. Het koor had onder aanvoering van Ina Sprick en Anne-Mieke Drenthen een programma ingestudeerd van twaalf nummers, maar ruimde tussentijds graag het podium in voor een optreden van het muzikaal veelbelovende zangduo SoeT.

Dat plezier in het samen zingen bij Care for Music voorop staat was al snel duidelijk. De zangers en zangeressen hadden er zin in en zongen uit volle borst mee. Aan het optreden was een thema gehangen: de tijd. Dat het optreden plaatsvond in zaal De Klok was daarbij een grappige bijkomstigheid. Het breed te interpreteren thema was natuurlijk een dankbaar object voor de creatieve samenstellers van het programma en zij vertaalden dit in een aantal tophits uit de afgelopen tientallen jaren. Een gelegenheidscombo verzorgde deels de instrumentale begeleiding van het koor.

 De rest van de nummers werd gezongen terwijl een geluidsopname werd afgespeeld. Eerlijk gezegd een verre van ideale situatie. Een ingespeelde bandbegeleiding maakt instrumentale betrokkenheid bij het optreden namelijk onmogelijk, waardoor de muziek al snel steriel en mechanisch wordt. Het is een beetje oneerbiedig gezegd, maar de betreffende nummers kregen bij Care for Music een zeker, maar ongetwijfeld onbedoeld, ‘karaoke-gehalte’. Het koor is echter naarstig op zoek naar een vaste band, dus in de toekomst zal het vast nog wel goed komen.

‘Gouwe ouwe’ nummers als Can you feel the love tonight en Killing me softly deden het vanzelfsprekend goed, maar ook Sweet goodbyes van het voormalige Krezip kwam er prima uit. De nummers van kwaliteitspopgroep Queen hadden zangtechnisch nog te veel voeten in aarde. Love of my life en Somebody to love werden daardoor wat te gekunsteld neergezet.

Het gastoptreden van het Duo SoeT was hartverwarmend. De vijftienjarige Sophie Eskes en Tessa Elferink timmeren in hun prille carrière muzikaal al flink aan de weg en ze hebben zich inmiddels enkele keren opvallend in de picture gespeeld. Een deel van hun zelfgeschreven (!) repertoire vormde een stevig en stoer intermezzo in het programma.

 

Karel Masselink

In het nieuws

in de TC Tubantia verscheen het volgende artikel :

12-03-2007                                                                         

Harmonisch huwelijk popkoor en bigband

EIBERGEN  Popkoor Care for Music onder leiding van Ina Sprick en Big Band Bluster onder directie van Geert Sprick gaven zondag­middag een lenteconcert in 't Mul­dershuis in Eibergen. Beide onder­delen van 'De Triangel', de muziek­school van de gemeente Berkel­land, hadden een mooie, zonnige voorjaarsdag uitgezocht voor hun gezamenlijke uitvoering.

Voor de dames en heren van pop­koor Care for Music was het zelfs de eerste keer dat zij hun inspan­ning voor publiek mochten laten horen. Hun enthousiasme zal er door deze presentatie zeker niet minder op zijn geworden, want de belangstelling voor het concert was zeer groot. 't Muldershuis was trouwens wel heel erg uitverkocht. Met een staanplaats vlak bij de in­gang mocht ik mij nog gelukkig prijzen. Achter mij, in de gang, hadden andere belangstellenden het nog heel wat slechter getrof­fen.

Het accent lag deze zondagmiddag duidelijk op het optreden van het koor. Daarnaast verzorgde de big band een veel kleiner eigen pro­gramma. Slechts twee nummers werden samen gebracht. Dat had­den er best veel meer mogen zijn. Juist hier kwam de kracht van het collectief naar voren.

Tijdens Paul McCartney's Yester­day viel op hoe goed het dirige­rend echtpaar Ina en Geert Sprick elkaar aanvoelde. Zoals in de mees­te huwelijken volgde Geert zijn vrouw Ina gedwee, maar hij nam het heft in handen op die momen­ten dat het er echt om spande. Ina leek het goed te vinden.

Het koor werd niet overstemd door het geweld waartoe de big band in staat zou zijn. Hieraan was de geluidstechnicus zeker de­bet.

Wellicht dat een wat andere opstelling van de microfoons het ondertal bij de mannen nog wat meer had kunnen compenseren, maar voor het overige was alles pri­ma in balans.

Deze korte momenten van samen­spel hadden zeker langer mogen duren, want de begeleiding door de vaak inferieure geluidsbanden kon hier niet bij in de schaduw staan.

Het lijkt overigens wel zeker dat dit concert van Care fot Music en de Bigband Bluster een vervolg krijgt. Wat verdiend zou zijn. Maar dan het is wel zaak dat voor menselijke vervanging van de com­puterproducten wordt gezorgd.


 

07-03-2007                                                                         

Care for Music in 't Muldershuis

Van Marco Borsato tot Robbie Williams. Het Eibergse popkoor Care for Music, dat anderhalf jaar geleden na een cursus aan de muziekschool De Triangel opgericht werd, is breed geöriënteerd.

"De cursus was leuk, maar vrijblijvend", constateren Annelize van der Lit en Yolanda Tiellemans, die er vanaf het begin bij betrokken waren. "We vonden het jammer dat de bezetting steeds zo sterk wisselde. Daardoor kun je niet echt werken aan een repertoire. We besloten daarop actief leden te werven. Of het een geslaagde actie was? Een hele tijd hebben we het moeten stellen met allemaal vrouwen en één man, maar nu hebben we gelukkig zes heren."

In totaal heeft Care for Music tegenwoordig vijfendertig leden. "Op de cursus hebben we wel wat techniek gehad, onder andere wat tips op het gebied van ademhaling, maar niet zo uitgebreid dat we onszelf als zeer ervaren zangers beschouwen", verklaart Tiellemans. "Sommigen van ons kunnen geen noten lezen, maar die hebben weer andere methoden gevonden om te repeteren."

"De multi-mixmethode bijvoorbeeld", vult Van der Lit aan. "Dan oefen je je eigen partij met een cd."

"Een vijfstemmig arrangengement van een nummer als 'Kiss from a rose' van Seal vraagt natuurlijk ook wel wat van een koor", vindt Van der Lit. "Het is een prachtig nummer, maar ik had me nooit gerealiseerd dat het eigenlijk over een drugsgebruiker gaat. Hoewel, met zinnen als 'my eyes become larger' en frasen waarin over 'white snow' gesproken wordt, weet je natuurlijk wel wat het thema is. Maar het weerhoudt ons er niet van het nummer te zingen", verzekert ze.

Het lenteconcert dat zondagmiddag gegeven wordt, is het eerste door het koor zelf georganiseerde optreden. "Best spannend", verklaart Tiellemans. "We zingen bijna alles uit het hoofd. Voor het publiek wel zo prettig, en voor onszelf ook. Het geluid gaat de verkleerde kant op als je de hele tijd in zo'n map staat te turen."

Het lenteconcert vindt zondagmiddag plaats in het Eibergse Muldershuis. Medewerking wordt verleend door Big Band Bluster. De aanvang is om 14.30 uur. De zaal gaat om 14.15 uur open.


29-06-2006

Care For Music laat iedereen meezingen

EIBERGEN - Een koor dat popliedjes zingt, sinds een jaar bestaat het in Berkelland. Het popkoor Care For Music komt voort uit een cursus van muziekschool De Triangel. ‘Met klassieke muziek hebben we niet zoveel. We zingen popliedjes die we zelf leuk vinden.’ Zondag treedt Care For Music op bij het Festivalweekend van De Triangel.

Nerveus? Dat zijn ze niet voor het concert van aanstaande zondag. Dan treedt het popkoor Care For Music uit Eibergen op tijdens het Festivalweekeinde van muziekschool De Triangel in de Van Gellicumzaal aan de Julianaweg in Neede. Daar presenteren verschillende afdelingen van De Triangel hun kunsten. 

Voor een publiek van 202 mensen - ‘zoveel kaarten zijn er precies beschikbaar’, lacht Karin Evers, secretaris van Care For Music - zingt het popkoor zo’n twintig minuten. ‘Echt zenuwachtig ben ik niet, je staat immers niet alleen op het podium’, relativeert Evers. 

Het popkoor zingt moderne nummers als ‘Angels’ van Robbie Williams en ‘Everlasting Love’ van Jamie Cullum en klassiekers als ‘Mamma Mia’ van Abba. ‘Eigenlijk alles wat we maar leuk vinden en wat gezien de bezetting mogelijk is’, aldus Evers.

Het koor bestaat nu goed een jaar. Het kwam voort uit de cursus Popkoor van De Triangel. ‘Een aantal cursisten vond het leuk om door te gaan na de cursus’, legt voorzitter Hans Geerligs uit. ‘Dirigente Ina Sprick leek dat ook wel wat en die stelde voor om zelfstandig door te gaan. Daarvoor waren minimaal 25 leden nodig.’

Voeten

Care For Music heeft nu 27 actieve leden en een volwaardig bestuur. Het werven van leden had nog wel wat voeten in de aarde. ‘In september 2004 hadden we een soort open dag. De mensen die daar op af kwamen dachten dat we al een volwaardig koor waren’, lacht Geerligs. ‘Maar we hadden nog maar een paar leden. De helft van de mensen die kwam kijken, liep meteen weer weg.’

Toch waren er al snel genoeg leden om het popkoor op te richten. Geerligs is tot op heden de enige man. ‘Dat moet toch eigenlijk wel anders’, vindt ook Yolanda Tiellemans van de muziekcommissie. ‘Het is natuurlijk gezelliger als meer mannen mee zingen. Maar belangrijker is dat het aantal bassen in het koor toeneemt, dan kunnen we meer verschillende liedjes zingen.’

Er zitten een hoop voordelen aan het zingen in een koor. ‘Zowel voor de dirigente als voor de leden is het uitdagend’, zegt Geerligs. ‘Ina Sprick (de dirigente) kan langer werken om de liedjes er beter in te krijgen en voor ons is het ook uitdagender om moeilijkere stukken onder de knie te krijgen.’

‘Ja’, lacht Evers. ‘Soms komt Ina met een lied aan waarvan je denkt: dat lukt nooit. Als het dan na een paar weken vorm begint te krijgen, is dat ontzettend leuk.’ Oefenen doet het koor één keer per week, op de maandagavond. De liedjes worden aangedragen door de dirigente of door de leden zelf. ‘De muziekcommissie bepaalt dan welke nummer we doen’, zegt Tiellemans.

Dat Care For Music gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan, blijkt wel uit het uitstapje dat gepland staat in oktober. ‘Dan gaan we met zo’n twintig leden naar een optreden van Marco Borsato in het Gelredome in Arnhem’, zegt Geerligs. Ook bij optredens moet het vooral gezellig zijn: ‘Vaak delen we bij een paar nummers teksten uit, zodat het publiek kan meezingen.’

Informatie over popkoor Care For Music is te vinden op www.careformusic.tk

Video's 17-09-2016 
Berkellandkorendag
- te zien op ons Youtube kanaal

Video's
13-10-2013 Concert
Care for Music 
"kraakt de noten"
- te zien op ons Youtube kanaal

Video's
22-9-2012 Berkellandkorendag
 _____________________

15-2-2009
Valentijnsconcert